Το Select Quiz είναι το πιο έξυπνο και πρωτότυπο παιχνίδι ερωτήσεων στα Ελληνικά!
Το παιχνίδι περιέχει
περισσότερες από 2.500 ερωτήσεις, σε 7 κατηγορίες για να απαντήσετε και 16 διαφορετικούς
χαραχτήρες (ο καθένας με το δικό του επίπεδο γνώσης ανα κατηγορία) για να διαλέξετε.
Παίξτε εναντίον του υπολογιστή των φίλων σας ή μόνος.

Πως παίζεται το Select Quiz